Rehm race days: Rijeka September - Permanente Tagesauswertung (25.09.2020 09:00) / Date: 27.09.2020 16:00:09

StartNo Name Nat. Class Lap Lap time
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 44 2:17.517
11 Gossen, Thomas DE !!!Langstrecke! 42 2:16.749
17 Gossen, Max D !!!Langstrecke! 34 2:18.195
66 Schramm, Johannes D !!!Freie Klasse 18 1:51.555
887 Hegmann, Hubert D !!!Best of the 36 2:04.083
94 Hegmann, Max D !!!Best of the 31 2:04.124
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 43 1:41.175
11 Gossen, Thomas DE !!!Langstrecke! 41 1:42.267
17 Gossen, Max D !!!Langstrecke! 33 1:40.436
42 Harnisch, Luis D !!!Best of the 5 1:57.412
35 Striegel, Jannik DE !!!Freie Klasse 26 1:46.296
66 Schramm, Johannes D !!!Freie Klasse 17 1:47.083
4 Gutmann, Erwin D !!!Crazy Old Me 19 1:47.468
8 Gutmann, Mike D !!!Freie Klasse 30 1:40.128
887 Hegmann, Hubert D !!!Best of the 35 1:41.518
94 Hegmann, Max D !!!Best of the 30 1:40.490
85 Leibbrand, Andreas DE !!!Freie Klasse 32 1:41.679
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 42 1:43.648
11 Gossen, Thomas DE !!!Langstrecke! 40 1:46.446
17 Gossen, Max D !!!Langstrecke! 32 1:40.755
35 Striegel, Jannik DE !!!Freie Klasse 25 1:45.619
66 Schramm, Johannes D !!!Freie Klasse 16 1:41.131
62 Kohlhaas, Michael DE !!!Langstrecke! 21 1:46.941
4 Gutmann, Erwin D !!!Crazy Old Me 18 1:47.451
42 Harnisch, Luis D !!!Best of the 4 2:11.621
8 Gutmann, Mike D !!!Freie Klasse 29 1:45.494
887 Hegmann, Hubert D !!!Best of the 34 1:41.363
94 Hegmann, Max D !!!Best of the 29 1:45.574
85 Leibbrand, Andreas DE !!!Freie Klasse 31 1:42.936
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 41 1:42.027
17 Gossen, Max D !!!Langstrecke! 31 1:43.983
11 Gossen, Thomas DE !!!Langstrecke! 39 1:42.347
66 Schramm, Johannes D !!!Freie Klasse 15 1:55.558
35 Striegel, Jannik DE !!!Freie Klasse 24 1:45.763
62 Kohlhaas, Michael DE !!!Langstrecke! 20 1:46.953
8 Gutmann, Mike D !!!Freie Klasse 28 1:46.903
4 Gutmann, Erwin D !!!Crazy Old Me 17 1:46.950
887 Hegmann, Hubert D !!!Best of the 33 1:41.561
94 Hegmann, Max D !!!Best of the 28 1:38.031
42 Harnisch, Luis D !!!Best of the 3 9:06.365
85 Leibbrand, Andreas DE !!!Freie Klasse 30 1:56.816
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 40 1:41.289
17 Gossen, Max D !!!Langstrecke! 30 1:47.153
86 Hipp, Lilli D !!!Ladies Cup!! 25 1:47.717
11 Gossen, Thomas DE !!!Langstrecke! 38 1:46.221
442 Junghanns, Mike D !!!Freie Klasse 27 2:02.861
258 Junghanns, Jürgen D !!!Crazy Old Me 41 2:01.336
35 Striegel, Jannik DE !!!Freie Klasse 23 1:46.308
62 Kohlhaas, Michael DE !!!Langstrecke! 19 1:47.645
8 Gutmann, Mike D !!!Freie Klasse 27 1:47.575
4 Gutmann, Erwin D !!!Crazy Old Me 16 1:47.479
66 Schramm, Johannes D !!!Freie Klasse 14 27:36.699
887 Hegmann, Hubert D !!!Best of the 32 5:01.712
94 Hegmann, Max D !!!Best of the 27 5:01.306
74 Alber, Predrag D !!!Crazy Old Me 39 1:42.619